Ga terug

Ons aanbod

Bij Communicatie Contact bieden wij verschillende diensten aan, op deze pagina van onze website lichten wij toe wat deze verschillende diensten inhouden. Mocht u na de volgende informatie nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op. We leggen het graag aan u uit.

TTI Assessment

Een TTI assesment gebaseerd op gedragsanalayse (Jung) kan gebruikt worden voor: loopbaanbegeleiding, performance verbetering van individuen, ontwikkelings trajecten en nog veel meer. Zij hebben een meerjarig nut en kunnen ook tot een groepsbeeld gecombineerd worden. TTI Assesments zijn gebaseerd op continu en gedegen onderzoeken. Tevens zijn de rapportages herkenbaar en vrijwel overal bruikbaar. Heeft u interesse in een TTI assessment door C&C neemt u dan contact met ons op. Voor meer informatie over TTI assessment verwijzen wij u graag door naar de volgende website: https://ttisuccessinsights.nl/

Optimalisatie van samenwerking

Team Training, Team Building en Team Effectiviteit
Een uitgangspunt voor de werkgever kan zijn: uw personeel is uw kapitaal. Dit wilt u natuurlijk volledig benutten. Voor uw bedrijf, maar ook voor de werknemers zelf.

Door goed voor uw werknemers te zorgen en door ieder in zijn / haar waarde te laten. De beste ideeën over verbeteringen, besparingen of samenwerking komen uit de groep zelf. Werknemers die voelen dat ze niet gehoord worden verliezen vertrouwen in zichzelf. Het leidt tot onvrede en dus verlies van kapitaal. Respectvol samenwerken, verschillende inzichten en individuele kwaliteiten bundelen en gezamenlijk aan een missie en gemeenschappelijk doel werken, is de essentie van succesvol ondernemen.

Hoe kan een team weer tot een geheel komen? Hoe kunnen mijn mensen op een dieper niveau met elkaar samenwerken?

Door: Verantwoording te nemen voor denken, doen en handelen en vooral te erkennen wat het effect van het gesproken woord kan zijn. En door het onbespreekbare bespreekbaar te maken.

Een groep medewerkers vormt niet automatisch een team. Het omvormen van een groep individuen tot een hecht team, waarbinnen wederzijds respect, ondersteuning en versterking vanzelfsprekende begrippen zijn, vergt bijzonder veel aandacht en training.

In een training van Communicatie & Contact is er aandacht voor het individuele functioneren en de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers. Deelnemers leren vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Effectief omgaan met stress en werkdruk. Het hanteren van conflicten en kritiek. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die waar nodig aan bod komen.

Vooraf wordt er een uitgebreide analyse gemaakt en besproken met de opdrachtgever. Dergelijke trainingen op maat vinden doorgaans op locatie plaats.

Persoonlijke Coaching

Enerzijds bieden wij aan een coaching op persoonlijke ontwikkeling. Anderzijds een coaching op leiderschapsstijl en tactisch versus strategisch denken en handelen. In een uitgebreid intake gesprek wordt gekeken of en vanuit welke benadering wij elkaar kunnen verrijken. Gezamenlijk bepalen wij de doelstellingen van het traject. Zo wordt de route bepaalt die u wilt gaan. Communicatie & Contact biedt ook combi coaching aan. Twee coaches die waar gewenst elkaar aanvullen vanuit hun eigen expertise en ervaring.

Wat kunnen doelen zijn?
- Waarnemen, denken en handelen
- Verandering van leiderschapsstijl
- Grenzen aangeven
- Onderscheid maken tussen proces en inhoud
- Keuzes maken
- Duidelijk zijn en communiceren
- Gelukkig mogen zijn

Coaching vind plaats in Kerkrade of op locatie.

Begeleiding ASS en Anders Denkers (Asperger*)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en dan? Wij zijn:
- Oprecht gefascineerd door mensen met hun bijzondere talenten
- Gespecialiseerd in de positieve inzet van unieke vermogens
- Bruggenbouwers voor deze ‘lichtbrengers’ in onze huidige wereld

Wij kunnen veel leren van mensen die anders zijn: maar zij moeten ook de connectie kunnen maken met onze omgeving.

Onze doelgroep: Anders denkers hebben veelal moeite om in de omgang niet buiten de boot te vallen. Ze hebben een snellere waarneming en verwerking, waardoor hun reactie andere vaak verrast. Ook ligt hun IQ (ook zonder opleiding) vaak hoger dan gemiddeld en zijn ze meer sensitieve personen dan anderen in hun omgeving. Zaken die hun interesse hebben krijgen vaak al hun aandacht. De omgeving kan deze zaken zien als idealistisch, dromerij of nutteloos. Hun benadering van de wereld en het leven is anders dan dat van andere mensen. Het lijkt wel of er een kloof is tussen hen en de wereld. Hoe zij denken is voor velen een raadsel en soms moeilijk te begrijpen. Zij voelen zich geregeld onhandig in de omgang met mensen.

Voorbeeld:
In feite is universele liefde en respect een heel natuurlijk uitgangspunt. Dan ben je een open boek voor je medemens. In je wereld bestaat geen concurrentie of verborgen agenda. En dat zou je naïviteit – of een handicap – kunnen noemen. Want de huidige maatschappij (en ook de natuur) kenmerkt zich door strijd, aanpassen en listigheid, door eten of gegeten worden. 

Binnen Communicatie & Contact willen wij de mens met Asperger laten zien, in zijn volle waarde en met alle respect. Geen stempel, maar openheid. Zo leren we naar elkaar te luisteren en worden we nieuwsgierig naar alle verschillende werelden. Er ligt een enorme verrijking in het verschiet! 

* "Wij hanteren de term Asperger voor meer duidelijkheid wetende dat in de DSM 5 dit niet meer gehanteerd wordt."

Organisatie opstellingen

Een organisatie opstelling is een techniek om de organisatiestructuur in beeld te krijgen en te bezien hoe deze werkelijk in elkaar steekt. Sleutelposten, knelpunten, dynamiek, politiek spel, sterkte en zwaktes. Dit komt op een zeer krachtige manier naar voren en is dan ook niet meer over het hoofd te zien. U kunt ook persoonlijk een organisatieopstelling doen om uw positie binnen uw werk in beeld te krijgen.

Mogelijke vraagstukken:
• Onderzoek naar draagvlak bij ingrijpende veranderingen
• Keuze tussen verschillende beleidsscenario’s
• Onbegrijpelijke stagnaties
• Samenwerking en ordening van en tussen teams
• Onzekerheid over eigen positie
• Groot personeelsverloop/hoog ziekte verzuim
• Terugkerende conflicten


Communicatie & Contact beschikt over een team getrainde en opgeleide waarnemers. Hierdoor kunnen wij op meerdere betekenislagen tegelijkertijd werken.