Ga terug

Ons aanbod

Bij Communicatie Contact bieden wij verschillende diensten aan, op deze pagina van onze website lichten wij toe wat deze verschillende diensten inhouden. Mocht u na de volgende informatie nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op. We leggen het graag aan u uit.

TTI Assessment

Wij maken regelmatig gebruik van een TTI assessment gebaseerd op gedragsanalyse (Jung). Dit assessment kan gebruikt worden voor: loopbaanbegeleiding, performance verbetering van individuen, ontwikkelingstrajecten en nog veel meer. Zij hebben een meerjarig nut en kunnen ook tot een groepsbeeld gecombineerd worden. TTI Assessments zijn gebaseerd op continu en gedegen onderzoeken. Tevens zijn de rapportages herkenbaar en vrijwel overal bruikbaar. Heeft u interesse in een TTI assessment door C&C neemt u dan contact met ons op. Voor meer informatie over TTI assessment verwijzen wij u graag door naar de volgende website: https://ttisuccessinsights.nl/

Optimalisatie van samenwerking

Team Training, Team Building en Team Effectiviteit
Uw personeel is uw kapitaal. Dat kapitaal wilt u natuurlijk volledig benutten, maar ook in goede conditie houden. Dit is niet alleen belangrijk voor uw bedrijf, maar ook voor de werknemers. Door goed voor uw werknemers te zorgen en door ieder in zijn/haar waarde te laten bereikt u dat werknemers zich duurzaam blijven inzetten voor uw bedrijf.

De beste ideeën over verbeteringen, besparingen of samenwerking komen meestal uit de groep zelf. Het is voor werknemers belangrijk om gehoord te worden, anders verliezen zij vertrouwen in zichzelf en dat leidt tot onvrede. Respectvol samenwerken, verschillende inzichten en individuele kwaliteiten bundelen en gezamenlijk aan een missie en gemeenschappelijk doel werken, is de essentie van succesvol ondernemen.

Aandacht voor teamvorming

Hoe kan een team (weer) tot een geheel komen? Hoe kan men binnen een team op een dieper niveau met elkaar samenwerken? Dit kan door verantwoording te nemen voor denken, doen en handelen, door het onbespreekbare bespreekbaar te maken en vooral te erkennen wat het effect van het gesproken woord kan zijn. Een groep medewerkers vormt niet automatisch een team. Het omvormen van een groep individuen tot een hecht team, waarbinnen wederzijds respect, ondersteuning en versterking vanzelfsprekende begrippen zijn, vergt bijzonder veel aandacht en training.

In een training van Communicatie & Contact is er aandacht voor het individuele functioneren en de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers. Deelnemers leren vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Zij leren effectief omgaan met stress en werkdruk en het hanteren van conflicten en kritiek. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die waar nodig aan bod komen. Vooraf wordt er een analyse gemaakt en besproken met de opdrachtgever. Dergelijke trainingen op maat vinden doorgaans op locatie plaats.

Persoonlijke Coaching

Enerzijds bieden wij een coaching op persoonlijke ontwikkeling, anderzijds een coaching op leiderschapsstijl en tactisch versus strategisch denken en handelen. In een uitgebreid intakegesprek wordt gekeken of en vanuit welke benadering wij elkaar kunnen verrijken. Gezamenlijk bepalen wij de doelstellingen van het traject. Zo wordt de route bepaalt die u wilt gaan. Communicatie & Contact biedt ook combi-coaching aan. Twee coaches die waar gewenst elkaar aanvullen vanuit hun eigen expertise en ervaring. Deze benadering blijkt met name voor bestuurders en CEO’s een succes.

Begeleiding ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met ASS en dan met name van ‘Anders Denkers’. Wij hanteren de term ‘Anders Denkers’ voor mensen met Asperger voor meer duidelijkheid, wetende dat in de DSM-5 de term Asperger niet meer gehanteerd wordt.

Anders Denker en dan?
Anders Denkers hebben vaak moeite in de omgang met de ander. Ze hebben een snellere waarnemingen een andere verwerking, waardoor hun reactie anderen vaak verrast. Ook ligt hun IQ (ook zonder opleiding) vaak hoger dan gemiddeld en zijn ze zeer sensitief. Ze kunnen heel veel aandacht besteden aan zaken die hun interesse hebben. De omgeving kan dit zien als idealistisch, dromerij of nutteloos.

Anders Denkers ervaren en benaderen de wereld en het leven anders, waardoor er vaak een kloof lijkt te zitten tussen Anders Denkenden en de rest van de wereld. Hoe zij denken is voor velen een raadsel en soms moeilijk te begrijpen. Zij voelen zich geregeld onhandig in de omgang met mensen.

Wij zijn oprecht gefascineerd door mensen met hun bijzondere talenten. Wij helpen hen om hun unieke vermogen op een positieve manier in te zetten.

Organisatie opstellingen

Een organisatieopstelling is een techniek om de organisatiestructuur inbeeld te krijgen en te zien hoe deze werkelijk in elkaar steekt. Sleutelposten, knelpunten, dynamiek, politiek spel, sterkte en zwaktes, al deze punten worden op een zeer krachtige manier zichtbaar. U kunt ook een opstelling doen om uw eigen positie binnen uw werk in beeld te krijgen.

Mogelijke vraagstukken:
• Onderzoek naar draagvlak bij ingrijpende veranderingen
• Keuze tussen verschillende beleidsscenario’s
• Onbegrijpelijke stagnaties
• Samenwerking en ordening van en tussen teams
• Onzekerheid over eigen positie
• Groot personeelsverloop/hoog ziekte verzuim
• Terugkerende conflicten


Communicatie & Contact beschikt over een team getrainde en opgeleidewaarnemers. Hierdoor kunnen wij op meerdere betekenislagen tegelijkertijd werken.