Onze huidige samenleving is volop in beweging. Ontwikkelingen en trends volgen elkaar snel op en het lijkt alsof we ook voor onszelf de lat steeds hoger leggen. Beter, sneller en meer. Dat verwachten we niet alleen van onszelf, maar ook van de mensen om ons heen. Zowel privé als zakelijk. Dat kan opeens teveel zijn en u of de organisatie loopt vast.

Dan is het tijd voor een goed gesprek bij Communicatie & Contact. Onze praktijk werkt vanuit Kerkrade (Limburg) en we werken op locatie in heel Nederland en daar buiten. Nieuwsgierig? Bel of mail ons.


Het team

In Communicatie & Contact zijn Carin Ballas en Joseph van Keulen

het core team dat we waar nodig aanvullen met professionals.Carin Kleur BewerktCarin Ballas

Gestart als lichaamsgericht psychotherapeute. Dit is uitgegroeid tot een vergaande specialisatie in de begeleiding van mensen met ‘Asperger’symptomen, ofwel Anders Denken. Het gedrag van mensen fascineert me en ik blijf op zoek naar de drijfveren daarachter. Binnen bedrijven ben ik gericht op de verbinding tussen de mensen onderling en het kunnen waarmaken van hun passie binnen het bedrijf. Verschillende opleidingen in binnen- en buitenland boden mij antwoorden – zoals de Ridhwan School Europe en praktische filosofie & persoonlijk meesterschap van Roland van Vliet en als student aan de Teachers Training van Diamond Logos.

Na Amsterdam en Valkenburg, nu een praktijk in Kerkrade.

In 2010 ontwikkelden wij een leergang: Anders Naar Kinderen Kijken. Een leergang gebaseerd op systemisch denken. Lees meer hierover onder: Leergang ANKK. Daarnaast ben ik actief als trainer en coach voor groepen en individuen. Samenvattend: uw partner voor het werken aan bewustzijn en verbinding.Joseph KleurJoseph van Keulen

Mijn achtergrond is: ingenieur en bedrijfseconoom.
Mijn voorgrond is: systeemcoach en systeemopsteller.

Ik ben vroeg met pensioen gegaan. Ik werd internationaal opererend business consultant en ontmoette Bert Hellinger, de grondlegger van het opstellingen werk. De systemische benadering fascineert mij en ik word iedere keer weer verrast door de inzichten die zich daardoor tonen.

Communicatie & Contact ziet deze benadering als een ‘Techniek van Waarnemen’. Ze is veel breder inzetbaar dan alleen als therapeutisch instrument. Deze methodiek is voor iedereen toegankelijk en verdient een plek in het hart van de nieuwe maatschappij. Op dit moment werk ik mijn inzichten verder uit naar een visie op de nieuwe economie zie: credt.eu.


Hoe werken wij?

Met zicht op de context en het geheel,

vanuit de persoon en de essentie.


WerkwijzeRespect

In ons werk lopen als rode draad door alle activiteiten respect en aandacht voor het individu. Door gebruik te maken van beproefde ‘gereedschappen’ zijn we in staat om in korte tijd te inventariseren waar de kracht en de werkpunten liggen. Ten aanzien van stress en ziekteverzuim zien wij grote effecten door gebruik van elementen uit mindfulness en werken vanuit je essentie.

Less is more

Wij houden van eenvoud. Het is niet nodig om te expliciteren wat we allemaal kunnen en als bagage bij ons hebben. Impliciet uit zich dit al ons doen en laten. We vertrouwen erop dat op het juiste moment datgene aanwezig is wat we nodig hebben.

Zakelijk

Als u wilt gebruikmaken van onze diensten nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek. We bepalen vervolgens de doelstellingen en de instrumenten om die te realiseren. Deze werkwijze doorlopen we zowel voor bedrijfsopdrachten als individuele trajecten voor coaching. Groepsopdrachten (projecten, begeleidingstrajecten) bespreken we met de opdrachtgever en ontwikkelen dan een programma.

Wilt u meer weten neem gerust contact met ons op via het formulier of telefonisch.


Aanbod

Training & begeleiding op het gebied van

samenwerking, visieontwikkeling, initiatieven en…


Initiatiefbegeleiding

Bij initiatiefbegeleiding gaat het over verduidelijking. Na een vrije exploratietijd van een divers en multidisciplinaire groep samenwerkers te laten ontstaan door hen bij de les te houden en samenvatten van de inhoud. Waardoor deze professionals met geheel verschillende achtergronden als samenwerkers opereren als succesvolle en elkaar respecterende club.


Coaching

Uniek van Communicatie & Contact is de mogelijkheid van twee coaches (combi coaching) die elkaar aanvullen elk vanuit eigen expertise en ervaring. Je krijgt een persoonlijke benadering en coaching op leiderschapsstijl en tactisch versus strategisch denken en handelen. In een uitgebreid intake gesprek wordt gekeken of en vanuit welke benadering wij elkaar kunnen verrijken. Gezamenlijk bepalen de doelstellingen van het traject. Zo wordt de route bepaalt die jij wilt gaan.

Wat kunnen leerdoelen zijn bij coaching?

  • Leren duidelijk zijn
  • Grenzen aangeven
  • Gelukkig mogen zijn
  • Leren keuzes maken
  • Onderscheid leren maken tussen proces en inhoud
  • Verandering van leiderschapsstijl
  • Waarnemen, denken en handelen

 

Coaching vindt plaats in Kerkrade of op locatie. Wil je meer weten neem dan contact met ons op.


Team Training, Team Building en Team Effectiviteit

Uitgangspunt voor de werkgever: Je personeel is je kapitaal, en dat wil je laten renderen! Door goed voor je mensen te zorgen, door ieder in zijn / haar waarde te laten. De beste ideeën over bezuinigingen, besparingen of samenwerking komen uit de groep zelf. Niet gehoorde inzichten verworden tot onvrede en dus kapitaalverlies.

Tijdens de trainingen besteden we aandacht aan het in respect voor ieder individu samenwerken, verschillende inzichten bundelen en gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijk doel. Een team bestaat uit vele individuen die allen een eigen doel en visie hebben. De vraag: Hoe kun je het team tot een geheel  maken en hoe kunnen de mensen effectief met elkaar samenwerken?

Team Boom

 

Door:

Verantwoording te nemen voor denken, doen en handelen en vooral te erkennen wat het effect van het gesproken woord kan zijn.

Teamtrainingen worden gegeven op locatie of eigen organisatie, vooraf wordt er een uitgebreide analyse gemaakt en besproken met de opdrachtgever.

Een groep medewerkers vormt niet automatisch een team. Het omvormen van een groep individuen tot een hecht team, waarbinnen wederzijds respect, ondersteuning en versterking vanzelfsprekende begrippen zijn, vergt bijzonder veel aandacht.

In elke training van Communicatie & Contact wordt aandacht besteed aan het individuele functioneren en de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers. Deelnemers leren vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Effectief omgaan met stress en werkdruk. Het vergroten van de assertiviteit. Het hanteren van conflicten en kritiek. Het hervinden van een goede balans tussen werk en privé. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die tijdens de trainingen aan bod komen.

Dergelijke trainingen vinden doorgaans in groepsverband en op locatie plaats. Er is een ruim aanbod van doelgerichte en gevarieerde trainingen op maat.


Management begeleiding

Het IQ bepaalt tot op welk niveau kennis en vaardigheden op een bepaald vakgebied kunnen worden ontwikkeld. Het geeft geen antwoord op vragen als:

  • Waar haal ik mijn inspiratie vandaan?
  • Waar haal ik energie en motivatie vandaan om ideeën tot werkelijkheid te brengen?

 

Voor het vinden van antwoorden op deze vragen is emotionele intelligentie vereist. Het IQ is een min of meer vast gegeven. Emotionele Intelligentie (EQ) kan echter tot op hoge leeftijd nog worden ontwikkeld door een onderzoek naar de eigen kwaliteiten en door na te gaan hoe het beste in jezelf en in anderen actief kan worden.

Sociale Intelligentie (SQ) is een kwaliteit die wij van thuis uit en van onze sociale omgeving mee krijgen en waaraan geschaafd en gesleuteld kan worden. Ook is het steeds meer een gevraagde kwaliteit voor management functies. De nieuwe netwerkmaatschappij, wil zij goed functioneren, heeft grote behoefte aan een goed ontwikkelde sociale intelligentie SQ.


opstellingbovenkantTraining Systemisch Waarnemen, Denken & Handelen

Deze training verdiept het inzicht in de samenhang der dingen en opent de weg naar empathisch leiderschap. Dit is een doorontwikkeling van systemische opstellingen zonder therapeutisch aspect. Het geeft een grammatica om het hele lichaam in te zetten als waarnemingsinstrument. Deze training is geschikt voor open en gesloten groepen. Via de methode van het opstellen kunnen wij de taal van ons lichaam leren gebruiken om de wereld om ons heen te zien als samenhangende en samenwerkende systemen.

Soms is het fijner, als je een vraag hebt die minder in een groep goed thuis hoort dit alleen te bespreken en hieraan in een ‘veilige setting’ te werken. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op.